RP 127/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett bostadsdatasystem och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ett bostadsdatasystem
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1328/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1329/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1330/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om bostadsköp
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1331/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring 25 § i lagen om gruppbyggande
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1332/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 13
Överlämnats
Datum14.09.2018
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Susanna  Paakkola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.09.2018
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2018
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 127/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 127/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2018
Behandlingen avslutad28.11.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlägenheter  informationssystem  bostadsaktiebolag  fastighetsaktiebolag  elektronisk dokumentation  register  ägande  pantsättning  rätt till information  överlåtelseskatt  aktieägare  disponentintyg  aktiebrev  Lantmäteriverket 
Senast publicerat 27.11.2019 11:29