Direkt till innehållet

RP 127/2020 rd

Senast publicerat 16-10-2020 15:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 127/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 § i lagen om statsrådet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.09.2020UndertecknarestatsministerSanna MarinUndertecknareStatsrådets kansliFöredraganderegeringssekreterareHeidi AlajokiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

maktbefogenhetförvaltningsserviceinformationssystemministeriertjänster (service)förvaltninginformationshanteringStatsrådets kansli