Senast publicerat 09-11-2017 14:14
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 128/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
13.01.2017
Författningssamlingen
19/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.09.2016UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2016.

Första behandlingen

15.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

16.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 128/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2016
Behandlingen avslutad13.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

avloppsvattenavloppsvattenhanteringfastigheterglesbygdsområdenmiljöskyddavloppsarbetenlägevattendraggrundvatten