Direkt till innehållet

RP 128/2020 rd

Senast publicerat 20-10-2020 11:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 128/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagarna om lätta bilar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagarna om lättä bilar
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.09.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefSini WirénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2020.

Första behandlingen

06.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 128/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.10.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

16.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2020
Behandlingen avslutad01.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

personbilarhastighetsbegränsningarlätta fordonkörkortEU-rättEU-direktivungdomarEuropeiska unionen