Senast publicerat 17-02-2017 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 129/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1703/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1704/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1705/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1706/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.11.2015UndertecknareFinansministerietUndertecknareAlexander Stubb  /samlStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

01.12.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat03.12.2015
Behandlingen avslutad09.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

handräckningbeskattninginformationsförmedlinginformationssystemEU-länderfinansmarknadeninsättningarEuropeiska unionen