RP 129/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1703/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1704/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1705/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1706/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.11.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknare
Alexander  Stubb  /saml
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.12.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.12.2015
Behandlingen avslutad09.12.2015
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordhandräckning  beskattning  informationsförmedling  informationssystem  EU-länder  finansmarknaden  insättningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 17.2.2017 16:00