Direkt till innehållet

RP 129/2020 rd

Senast publicerat 16-10-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 129/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.09.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristLaura TerhoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdavgifterkunderservicesedlarjämställdhetpoliklinikerminderårigamentalvårdstjänstersmittsamma sjukdomaravgiftsfrihetlångtidsvårddomstolar