Senast publicerat 22-04-2022 16:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 129/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
28/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
29/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 12 och 15 § i lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
30/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 9 och 20 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
31/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
32/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.09.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEva OjalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.

Första behandlingen

30.11.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-30. i proposition RP 129/2021 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 31. och 32. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-30. i proposition RP 129/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 31. och 32. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.09.2021
Behandlingen avslutad24.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

familjeledighetersjukförsäkringföräldrapenningföräldrarjämställdhetnärståendevårdsmåbarnspedagogikavgifterbarnavårdhemvårdsstödprivatvårdsstödutkomstskydd för arbetslösafamiljelivarbetslivjämlikhetEU-direktivarbetsavtalEuropeiska unionen