RP 13/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om smittsamma sjukdomar
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1227/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1228/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1229/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1230/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 62 och 65 § i läkemedelslagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1231/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 13
Överlämnats
Datum25.02.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
familje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016 .
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum16.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.03.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsmittsamma sjukdomar  läkare  kommuner  epidemier  register  hälso- och sjukvård  vaccin  mediciner  tvångsvård  karantän  förvärvsarbete  dagpenning  sjukvårdsdistrikt  hälsoskydd  mikrober  Institutet för hälsa och välfärd  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Senast publicerat 28.12.2016 14:32