RP 13/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeRemissdebatt
Remissdebatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om smittsamma sjukdomar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 62 och 65 § i läkemedelslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 13
Överlämnats
Datum25.02.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
familje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 26.2.2016 13:02