Senast publicerat 19-09-2017 14:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 13/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1227/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1228/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1229/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1230/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 62 och 65 § i läkemedelslagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1231/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016 .

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

15.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

16.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.03.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarläkarekommunerepidemierregisterhälso- och sjukvårdvaccinmedicinertvångsvårdkarantänförvärvsarbetedagpenningsjukvårdsdistrikthälsoskyddmikroberInstitutet för hälsa och välfärdSäkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet