Senast publicerat 29-10-2018 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 13/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
436/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.03.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.03.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2017.

Första behandlingen

08.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 13/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

14.06.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.03.2017
Behandlingen avslutad06.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunikationoffentlig serviceförvaltningsrådstrategiinnehållsproduktionyttrandefrihetmediebranschenjämlikhetRundradion