Senast publicerat 29-08-2022 15:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
723/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av förundersökningslagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
724/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 7 § i ordningslagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
725/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 25 § i lagen om transportservice
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
726/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
727/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.02.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSami KiriakosStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

21.06.2022
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022.

Första behandlingen

21.06.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

22.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-16. i proposition RP 13/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2019 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 24, 51, 96/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.06.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1.-16. i proposition RP 13/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2019 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 24, 51, 96/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

01.07.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2022
Behandlingen avslutad17.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sexualbrottfrivillighetsamlagvåldtäkttvingandesexuellt trakasseribarn (åldersgrupper)sexualitetsjälvbestämmandebilderbrottsrekvisitstraffbarhet