Senast publicerat 09-06-2017 11:56
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 130/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
945/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
946/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
947/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 81 § i lagen om pension för företagare
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
948/2016
Beslut
Godkänts
Rubrik
5 Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
949/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.09.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.09.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016.

Första behandlingen

28.09.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 130/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

05.10.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

07.10.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 130/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.10.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.10.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.09.2016
Behandlingen avslutad23.09.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

pensionsavgifterarbetstagarearbetsgivarearbetspensionerförsäkringsbolagförvaltningsrådkonkurrenskraftsoldaterArbetslöshetsförsäkringsfond