RP 130/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen945/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen946/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen947/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 81 § i lagen om pension för företagare
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen948/2016
BeslutGodkänts
Rubrik5 Lag om ändring av 82 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen949/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum08.09.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.09.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.09.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 130/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.10.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.10.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 130/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.10.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.10.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.09.2016
Behandlingen avslutad23.09.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpensionsavgifter  arbetstagare  arbetsgivare  arbetspensioner  försäkringsbolag  förvaltningsråd  konkurrenskraft  soldater  Arbetslöshetsförsäkringsfond 
Senast publicerat 09-06-2017 11:56