Senast publicerat 11-07-2022 08:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 130/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
880/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
881/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2017.

Första behandlingen

23.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 130/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 130/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.11.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2017
Behandlingen avslutad17.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

beskattninginformationsutbytedirektivsamarbeteAndorraLiechtensteinMonacoSan MarinoSchweizautomationfinansbranschenEU-länderEuropeiska unionen