RP 130/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen880/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen881/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.09.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum23.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 130/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum23.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 130/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum30.11.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum01.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.10.2017
Behandlingen avslutad17.11.2017
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbeskattning  informationsutbyte  direktiv  samarbete  Andorra  Liechtenstein  Monaco  San Marino  Schweiz  automation  finansväsen  EU-länder  Europeiska unionen 
Senast publicerat 2.4.2019 15:55