Direkt till innehållet

RP 130/2020 rd

Senast publicerat 14-10-2020 19:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 130/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.09.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådSara ViljanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.

Första behandlingen

14.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.09.2020
Behandlingen avslutad02.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

vattenvårdhavsskyddmiljöpolitikEU-direktivvattendragens tillståndmiljöns tillståndEuropeiska unionen