Senast publicerat 09-05-2022 14:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 130/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1160/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.09.2021Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådLeila SuvantolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021.

Första behandlingen

26.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.10.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 130/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad21.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

naturskyddsområdenPunkaharju naturskyddsområdeturismhotellhållbar utvecklinglandskap (fysiska helheter)saimenvikare