Senast publicerat 17-02-2023 19:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 130/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt

(Patientsäkerhetslagen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt
Stadfäst
19.09.2022
Författningssamlingen
826/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.09.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådPirjo KainulainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.09.2022
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.9.2022.

Första behandlingen

16.09.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.09.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 130/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.09.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.09.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2022
Behandlingen avslutad16.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

patientsäkerhetstridsåtgärderavgång från uppdragvårdpersonalhälso- och sjukvårdhemvårdregionförvaltningsverkpersonalpersonalresurserverkställandeavbrytande