Senast publicerat 20-10-2020 12:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 131/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 VI tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
703/2020

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.09.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.

Enda behandlingen

14.10.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.10.2020
Riksdagen godkände förslaget till en sjätte tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 131/2020 rd enligt betänkadet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den sjätte tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.10.2020
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.10.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat02.10.2020
Behandlingen avslutad07.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgetercoronavirussmittsamma sjukdomartestningTilläggsbudgetar