Senast publicerat 02-03-2022 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 131/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

(Coronapasset)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
15.10.2021
Författningssamlingen
876/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.09.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandeavdelningschefTaneli PuumalainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.10.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum 12.10.2021.

Första behandlingen

12.10.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Första behandlingen

12.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 131/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

15.10.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 131/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad12.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarintygcoronavirustestturismhändelser och evenemanghobbyerrestaurangeridrottmotionkulturpersonuppgifter