RP 132/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Moment eller budgetlagFörslag till tilläggsbudgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om Forststyrelsen
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen234/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om statens skogsbruksaktiebolag
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen235/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 45 § i lagen om fiske
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen236/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen237/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 4 § i lagen om statsbudgeten
Stadfäst08.04.2016
Författningssamlingen238/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 8
Överlämnats
Datum03.12.2015
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Undertecknarejordbruks- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.12.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum09.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.12.2015
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2016.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.03.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum18.03.2016
Dokument
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 132/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum29.03.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum29.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.03.2016
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 132/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum01.04.2016
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum04.04.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.02.2016
Behandlingen avslutad10.03.2016
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatliga affärsverk  skogsmark  vattenområden  biodiversitet  Miljöministeriet  Jord- och skogsbruksministeriet  Forststyrelsen 
Senast publicerat 20.4.2017 14:24