Senast publicerat 20-04-2017 14:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 132/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Forststyrelsen
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
234/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om statens skogsbruksaktiebolag
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
235/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 45 § i lagen om fiske
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
236/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
237/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 4 § i lagen om statsbudgeten
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
238/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.12.2015UndertecknareJord- och skogsbruksministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.12.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

08.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

09.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

17.12.2015
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2016.

Första behandlingen

16.03.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

18.03.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 132/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

29.03.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.03.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 132/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.04.2016
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

04.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.02.2016
Behandlingen avslutad10.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statliga affärsverkskogsmarkvattenområdenbiodiversitetMiljöministerietJord- och skogsbruksministerietForststyrelsen