Senast publicerat 25-08-2022 10:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 132/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lotterilagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1286/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 kap. 16 a § i strafflagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1287/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1288/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av lagen om penningautomatunderstöd
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1289/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1290/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2016UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2016
Ärendet ströks från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.

Första behandlingen

08.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-26. i proposition RP 132/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-26. i proposition RP 132/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2016
Behandlingen avslutad07.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

Finlandrättsskyddmissbrukförhandlingsdelegationerallmännyttiga tjänsteravkastningstatsbidragidrottfysisk fostranvetenskapkonstlotterierpenningspelensamrättungdomsarbetehälsahästsportelektroniska tjänsterVeikkaus