RP 132/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lotterilagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1286/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 17 kap. 16 a § i strafflagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1287/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1288/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om upphävande av lagen om penningautomatunderstöd
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1289/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om upphävande av lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1290/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 21
Överlämnats
Datum15.09.2016
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum21.09.2016
Ärendet ströks från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum21.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-26. i proposition RP 132/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum12.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-26. i proposition RP 132/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat28.09.2016
Behandlingen avslutad07.12.2016
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlotterier  penningspel  ensamrätt  Finland  rättsskydd  missbruk  förhandlingsdelegationer  allmännyttiga tjänster  avkastning  statsbidrag  idrott  fysisk fostran  vetenskap  konst  ungdomsarbete  hälsa  hästsport  elektroniska tjänster  Veikkaus 
Senast publicerat 24.10.2017 09:14