Senast publicerat 29-03-2019 11:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 132/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av betaltjänstlagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av betaltjänstlagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
898/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av konsumentskyddslagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
899/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 125 och 134 § i informationssamhällsbalken
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
900/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2017UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

21.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017.

Första behandlingen

22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 132/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 132/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.10.2017
Behandlingen avslutad16.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

betaltjänsterinre marknaddirektivuppdragbetalkortbankkontonrätt till informationtredjeländeravgifteromsorgsfullhetelektronisk identifieringbetalningsmedelteleoperatöreransvarreturneringEuropeiska unionen