RP 132/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av betaltjänstlagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av betaltjänstlagen
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen898/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av konsumentskyddslagen
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen899/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 125 och 134 § i informationssamhällsbalken
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen900/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.10.2017
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 132/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 132/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum04.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum05.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.10.2017
Behandlingen avslutad16.11.2017
+ Ekonomiutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbetaltjänster  inre marknad  direktiv  uppdrag  betalkort  bankkonton  rätt till information  tredjeländer  avgifter  omsorgsfullhet  elektronisk identifiering  betalningsmedel  teleoperatörer  ansvar  returnering  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29.3.2019 11:07