Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 132/2020 rd

Senast publicerat 13-01-2021 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 132/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om främjande av scenkonst
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1082/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1083/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Centret för konstfrämjande
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1084/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.09.2020Undertecknarevetenskaps- och kulturministerAnnika SaarikkoUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådJoni HiitolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020.

Första behandlingen

24.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 132/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 132/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat01.10.2020
Behandlingen avslutad19.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

scenisk konstorkestrarmuseerteatrar (organisationer)statsandelarfinansiering