Senast publicerat 13-03-2019 14:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 133/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fastighetsskattelagen
Stadfäst
02.11.2017
Författningssamlingen
724/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.10.2017.

Första behandlingen

18.10.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 133/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.10.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

25.10.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 133/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.10.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.10.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.10.2017
Behandlingen avslutad17.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fastighetsskattskatteprocentbostäderfritidshusförskolepedagogikkommunalskattskattehöjningar