Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 133/2020 rd

Senast publicerat 04-11-2020 13:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 133/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.09.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådKirsi TaipaleStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

samfällda skogaravverkningarjägare (jakt)byten (fångst)trävarorförordningarmiljörapporteringutlämnande av uppgifterregisterpersonuppgifterFinlands skogscentralEuropeiska unionen