Senast publicerat 27-02-2023 11:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 133/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av rättegångsbalken
Stadfäst
28.01.2022
Författningssamlingen
96/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
Stadfäst
28.01.2022
Författningssamlingen
97/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
Stadfäst
28.01.2022
Författningssamlingen
98/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 10 § i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar
Stadfäst
28.01.2022
Författningssamlingen
99/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 4 kap. 17 § och 5 kap. 10 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Stadfäst
28.01.2022
Författningssamlingen
100/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.09.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka Antero SiroStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.

Första behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2021
Behandlingen avslutad02.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rättegångbevisningtingsrättermuntlig behandlinghörande (förfarande)inspelningar (objekt)informationsteknikändringssökandehovrätterhögsta domstolar