Senast publicerat 29-12-2016 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 134/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om laddare
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
423/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.12.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.12.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

09.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016.

Första behandlingen

07.04.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 134/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.04.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 134/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.04.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.02.2016
Behandlingen avslutad01.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

laddaresprängningsarbetenbehörighetregisterskydd i arbetetsäkerhetutsatt tidutbildning