RP 134/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik Statsbudgeten för 2017
Författningssamlingen1314/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Överlämnats
Datum15.09.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.09.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum21.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum22.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 24.10.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum23.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.10.2016
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-461/2016 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.12.2016
Riksdagen remitterade budgetmotion BM 462/2016 rd till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum14.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum15.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum16.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum19.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum20.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2016
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2017 i propositionerna RP 134, 249/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 120, 381, 453/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—119, 121—380, 382—452, 454—462/2016 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 34 och 53/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum21.12.2016
Dokument
Riksdagens skrivelse, budgeten.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum22.12.2016
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2016
Behandlingen avslutad13.12.2016
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsbudgeter   
Senast publicerat 25-04-2018 14:23