Senast publicerat 18-10-2018 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 134/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om inkomstdatasystemet
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
53/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om Skatteförvaltningen
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
54/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
55/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
56/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
57/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017.

Första behandlingen

08.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 134/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 134/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.10.2017
Behandlingen avslutad07.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

informationssysteminkomsterarbetsgivareanmälningspliktinformationsplikträtt till informationförsäkringsbolagpensionsanstalterregisterlönerArbetslöshetsförsäkringsfondPensionsskyddscentralenSkatteförvaltningFolkpensionsanstalten