Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 134/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 12:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 134/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
801/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
802/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
803/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
804/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.09.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigInkeri LillebergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020.

Första behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 134/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 134/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.10.2020
Behandlingen avslutad21.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

biobränslendistributionsstationerövervakningtrafikförnybara energikällormålsättningarmaktbefogenhetutsläppcoronavirussmittsamma sjukdomarEnergimyndigheten