Senast publicerat 15-01-2020 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 135/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Lämnats att vila
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Stadfäst
08.11.2019
Författningssamlingen
1065/2019
Beslut
Lämnats vilande
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.09.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJaana Groop-BondestamStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2018.

Första behandlingen

20.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 135/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

23.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 135/2018 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagens svar

28.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2018
Behandlingen avslutad13.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ÅlandsjälvstyrelsekonsumentrådgivningKonkurrens- och konsumentverket