Senast publicerat 24-05-2022 09:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 135/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lotterilagen
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1284/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 12 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1285/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1286/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1287/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1288/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.09.2021UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJukka TukiaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

05.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Meddelande om dokument

07.12.2021
Antecknades ha utdelat till utskottet: sihteerin täydennysesitykset 7.12.2021.

Första behandlingen

08.12.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 135/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

14.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 135/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2021
Behandlingen avslutad07.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

lotterierpenningspelspelmaniriskhanteringelektronisk identifieringpersonuppgifterdatabehandlingmarknadsföringsförbudmarknadsföringspelautomaterdotterbolagbingoövervakningbetalningsrörelseavkastning