RP 136/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst14.12.2017
Författningssamlingen928/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.10.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum17.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum17.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.11.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum29.11.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum29.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum01.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum04.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.10.2017
Behandlingen avslutad15.11.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  socialskyddsavgifter  arbetsgivare  Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift 
Senast publicerat 05-04-2019 11:49