Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 136/2017 rd

Senast publicerat 05-04-2019 11:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 136/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
928/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2017.

Första behandlingen

21.11.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

22.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

29.11.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.10.2017
Behandlingen avslutad15.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringsocialskyddsavgifterarbetsgivareLöntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift