RP 136/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av domstolslagen
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen209/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om domstolspraktik
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen210/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen211/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om upphävande av 7 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen212/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum20.09.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Anu  Koivuluoma
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum21.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum25.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 136/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum25.01.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 136/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2018
Behandlingen avslutad16.01.2019
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddomstolsväsen  centralförvaltning  domstolar  oavhängighet  verksamhet  utveckling (verksamhet)  planering  resultatorienterad ledning  rapportering  utbildning  verksamhetslokaler  informationssystem  strategisk styrning  ekonomistyrning  lagberedning  överdirektörer  domare (juridik)  direktioner  Justitieministeriet  Domstolsverket 
Senast publicerat 29.1.2020 15:13