Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 136/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 15:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 136/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1188/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1189/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1190/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMinna UpolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Första behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 136/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 136/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2020
Behandlingen avslutad04.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

personer (individer)juridisk personskattepliktkringgående av skattskatteplaneringverksamhetsställeninkomstskattgemenskaperutlänningarskatteavtalhemortEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet