RP 137/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reservpoliser och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om reservpoliser
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 kap. 10 § i polislagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 98 § i beredskapslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum20.09.2018
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
UndertecknareInrikesministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Heli  Heikkola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum21.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2018
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpolisen  undantagstillstånd  försvar  störningar  reservister  inre säkerhet  terrorism  cybersäkerhet  asylsökande  personalresurser   
Senast publicerat 12.12.2019 19:37