Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 137/2020 rd

Senast publicerat 09-11-2020 11:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 137/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Återtagits
Behandlingsskede
Utskottets beslut

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om transportservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådKimmo KiiskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Återtagande

22.10.2020kommunikationsminister
Timo Harakka
Ärendet återtogs.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronavirusresenärertestintyghälsotillståndmaktbefogenhetgränskontrollerkarantänpersontrafiklogistiktjänsterrepresentationer (representanter)internationella organisationerpersonalTransport- och kommunikationsverketInstitutet för hälsa och välfärd