RP 138/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 § i statstjänstemannalagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
Stadfäst18.03.2016
Författningssamlingen191/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
Stadfäst18.03.2016
Författningssamlingen192/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen
Stadfäst18.03.2016
Författningssamlingen193/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum17.12.2015
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum18.12.2015
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.02.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2016.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum24.02.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum24.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum01.03.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens svar
Datum03.03.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum04.03.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2016
Behandlingen avslutad18.02.2016
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkommunalarbetare  tjänstemän  utträde  åldersgränser  ändringssökande  förseningsränta  tjänstekollektivavtal  löner   
Senast publicerat 9.11.2016 13:38