RP 138/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
Behandlingskede
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1071/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.09.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum21.09.2016
Ärendet ströks från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum21.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum16.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 138/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum23.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 138/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum25.11.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.11.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.10.2016
Behandlingen avslutad11.11.2016
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtobak  beskattning  e-cigaretter  vätskor  nikotin   
Senast publicerat 27.6.2017 16:06