Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 138/2020 rd

Senast publicerat 02-11-2020 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 138/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
722/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
723/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
724/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådMarjaana MaisonlahtiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2020.

Första behandlingen

15.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2020
Behandlingen avslutad13.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

mängd (kvantitet)arbetslöshetskassorarbetslöshetsersättningarfondermedlemsavgifterlöntagarefinansieringinkomsttrygghetföretagarecoronavirussmittsamma sjukdomarFinansinspektionenTilläggsbudgetar