Senast publicerat 07-03-2022 15:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 139/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
727/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådIsmo TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.10.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020.

Första behandlingen

20.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 139/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 139/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2020
Behandlingen avslutad20.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarnäringsställencoronavirusrestaurangeröppethållningutskänkningfolkhälsaregionförvaltningsverkhygienövervakningkunder