Direkt till innehållet

RP 14/2016 rd

Senast publicerat 28-11-2016 14:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 14/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
Stadfäst
22.04.2016
Författningssamlingen
287/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 10 § i socialvårdslagen
Stadfäst
22.04.2016
Författningssamlingen
288/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
Stadfäst
22.04.2016
Författningssamlingen
289/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
Stadfäst
22.04.2016
Författningssamlingen
290/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 122 § i utlänningslagen
Stadfäst
22.04.2016
Författningssamlingen
291/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.3.2016.

Första behandlingen

17.03.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-14. i proposition RP 14/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

29.03.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.03.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-14. i proposition RP 14/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.04.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.03.2016
Behandlingen avslutad15.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdbehörighetyrkesskicklighetyrkesbeteckningarpersonal