Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 14/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 13:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
915/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.02.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenFöredraganderegeringssekreterareMarko LeimioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 14/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 14/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.02.2020
Behandlingen avslutad04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetskassorledarebehörighetregeringarförvaltninglikvidationkonkursmedlemskapmedlemsavgifterarbetslöshetspenninganslutning (ansluta sig)förmögenhetSysselsättningsfonden