Senast publicerat 15-06-2017 15:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 140/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
Författningssamlingen
1025/2016
Fördragsserien
73/2016
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2015
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.02.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2016.

Enda behandlingen

01.03.2016
Riksdagen godkände avtalet som avsesi regeringens proposition RP 140/2015 rd.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.03.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.03.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.02.2016
Behandlingen avslutad24.02.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

högskolorIslandNorgeSverigeFinlandDanmarkstuderandeutbildningspolitikavgifter