Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 140/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 140/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
998/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
999/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterarePekka PaaermaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.

Första behandlingen

17.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2020
Behandlingen avslutad11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomsterregisteravräkningarförskottsuppbördfinansieringavgifterutbildningarbetslöshetsersättningararbetslöshetsförsäkringersättningarSysselsättningsfonden