Senast publicerat 06-05-2022 15:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 141/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av gränsbevakningslagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1245/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1246/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 12 § i sjöräddningslagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1247/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 9 kap. 9 i och 9 j § i polislagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1248/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1249/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådJaana HeikkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 141/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 141/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gränsbevakningssektionersjöbevakningssektionermaktbefogenhetbeslutsfattandeutlämnande av uppgifterpolisenförordningargränsövervakningtredjeländerEU-länderpersonuppgifterreturneringtvångsåtgärderEuropeiska unionenGränsbevakningsväsendetEuropeisk gräns- och kustbevakning