Senast publicerat 01-06-2022 16:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 141/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av tobakslagen
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
283/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.09.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristLaura  TerhoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2022.

Första behandlingen

08.03.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.03.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.03.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

16.03.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 141/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

31.03.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2021
Behandlingen avslutad02.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

tobaktobaksprodukterdetaljhandelförpackningsmärkningarmarknadsföringtobaksrökninglekparkerbadstränderövervakningavgifter