Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 142/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 15:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 142/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om inkomstskatteskalan för 2021
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1204/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1205/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1206/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefTerhi JärvikareStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 142/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 142/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.10.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattarbetsinkomsterskatteavdragtjänstebilarpersonalbiljetternaturaförmånerskattefrihetelbilaridrottarefonderinkomsterinformationssystemförvärvsinkomsterbeskattningcyklarSkatteskalor