Senast publicerat 09-11-2016 13:38
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 144/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
255/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
256/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
Stadfäst
08.04.2016
Författningssamlingen
257/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2015UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerOlli RehnStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2015
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.02.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2016.

Första behandlingen

19.02.2016
Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

24.02.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 144/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 144/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.03.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.03.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.02.2016
Behandlingen avslutad16.02.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

exportkrediterstatsgarantiexportgarantikonkurrenskraftexportföretagfinansieringräntestödFinlands Exportkredit