Senast publicerat 02-04-2019 15:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 144/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1054/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 59 § i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1055/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av III avd. 2 kap. 2 § i lagen on transportservice
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1056/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.10.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2017.

Första behandlingen

23.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 144/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 144/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2017
Behandlingen avslutad17.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kollektivtrafikHelsingforsregionenbefogenhetmyndigheterSjundeåTusbytrafiksäkerhetduglighetlokförareflaggorinformationssystemSamkommunen Helsingforsregionens trafik