Senast publicerat 22-04-2022 16:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 144/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1164/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandeöverdirektörTerhi JärvikareStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.

Första behandlingen

02.12.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

03.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 144/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen förkastade lagförslag 2 i proposition RP 144/2021 rd. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

07.12.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 144/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 2. i proposition RP 144/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

elektricitetbränslenaccisbränntorvutsläppsrätterbeskattningskattefrihetkraftverkvärmecentralerenergipolitiktorv