Senast publicerat 13-09-2018 10:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av semesterlagen
Stadfäst
18.03.2016
Författningssamlingen
182/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän
Stadfäst
18.03.2016
Författningssamlingen
183/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen
Stadfäst
18.03.2016
Författningssamlingen
184/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2015UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2015
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

02.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2016.

Första behandlingen

03.03.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.03.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 145/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.03.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.03.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.03.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.03.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.02.2016
Behandlingen avslutad01.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

semestersjömänsjukförsäkringarbetstagaretjänstemäntjänsteinnehavaresjukfrånvarosjälvriskansamlingarbetsoförmågamammaledighetpappaledighet